SAKRAL ROMANSA 2020 SOUTH JEMBER KINGDOM

Sampun Kinudrat Ing Zaman Kalabendu Puninggih Zaman kebak Angkara Kebak Nafsu uga Kanistan. Mangga Sesamiya Tansah Eling Lan Waspada.
Netepi Wajibing Urip Sabenere Tansah Ambudidaya nggayuh Katentreman lahir bathin Nenuwun Ridhaning Gusti Suci.
 
 
Sepindah Hangaturaken Puja Hastawa Puji Hastuti
Anggenipun para Kadang SOUTH JEMBER KINGDOM caos dedaharan Ulam Sari asal Saka daratan Nenuwun barakahing kanjeng Nabi Ilyas Asal Saka Samudra Nenuwun barakahing Kanjeng Nabi Khidir


uga nenuwun Syafaatipun Baginda Muhammad SAW.
Sepindah Maleh Muga Muga Para Kadang Anggota SOUTH JEMBER KINGDOM Tansah Pinaringan Rahayu Wilujeng Waluya Jati
Muga Tinebihaken marang balak pancabaya penyakit lan coba.


JAYA JAYA WIJAYANTI
SOUTH JEMBER KINGDOM 2020

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

WELCOME TO JEMBER BERSATU

gifs website
SELAMAT DATANG DI SITUS KOMUNITAS JEMBER BERSATU - BERBEDA - BEDA TAPI TETAP SATU JUA

Fans Page Jember Bersatu